Теленова бе одобрена за грантова схема - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu

Content

Breadcrumb

Теленова бе одобрена за грантова схема

По програмата на министерство на икономиката за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат  от пандемията COVID-19 по АДБФП BG16RFOP002-2.073-8653-C01  , финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура:Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и стабилност на работните места, Теленова беше одобрена за максималната стойност от 10 000 лв

Log In or Register