Комуникациите на „Военното НДК“! - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu
Телефонни централи, Телефонни апарати, GSM гейтуеи, Дорфони, GSM Key

Content

Комуникациите на „Военното НДК“!

В началото на тази седмица приключи сагата с т.нар. „Военно НДК“, което приютява вече Софийска Районна Прокуратура (СРП) и наказателното отделение на Софийски Районен Съд (СРС). Двете институции са свързани неразривно освен с работата си и с факта, че комуникациите им са изградени от Теленова ООД. В края на 2008 г. спечелихме обществената поръчка за СРС – 3 централи NeXspan, производство на EADS Telecom (сега Mitel) за 3-те сгради на ведомството на бул. „Драган Цанков“ 6, бул. „Цар Борис III“ 34, бул. „П. Евтимий“ 2. Системите бяха свързани в IP „мултисайт“ и работеха като единна такава. Сега централата от бул. „Драган Цанков“ 6 бе преместена в новата сграда, като капацитетът й бе разширен. Така вече 9 години тази качествена техника служи безотказно на собствениците си, а сега, с малки инвестиции беше разширена и преместена на новото място.
СРП ползваше досега комуникациите на СРС на бул. „Драган Цанков“ 6 и затова в края на 2016 г. обявиха обществена поръчка за своя собствена комуникационна система за новата сграда. Тази поръчка отново бе спечелена от Теленова ООД, като този път доставихме и пуснахме в експлоатация централа Libra на полския производител Platan. Доставките и монтажа бяха извършени навреме и софийските районни прокурори вече ползват новата си придобивка. Тя пък е свързана напречно по IP с централата на СРС, така че двете институции да не плащат за разговорите помежду си.

Как работим?

Поддръжка и сервиз

Пълна техническа поддръжка, администриране и обслужване на телефонни централи от различни производители ...
Platan
Mitel LogoAAstra
Geka Telecom
Alpha Tech
Teledex
Telematrix
Logo Yealink

Теленова ООД

Създадена през 2003г., от технически и търговски специалисти с висока квалификация и дългогодишен опит в телекомуникациите и информационните технологии, Теленова ООД е ориентирана към предоставяне на ефективни решения при изграждане на конвенционални, хибридни и IP телекомуникационни системи - телефонни централи.
Дейноста на Теленова ООД основно е насочена към внос, дистрибуция, продажба, инсталиране и техническа поддръжка на телефонни централи (и аксесоари към тях), GSM gateway, хотелски телефонни апарати и към проектиране, изграждане и техническа поддръжка на структурни кабелни системи, телефонни инсталации и компютърни мрежи.
Предлаганите телефонни централи от Теленова, както и цялата ни гама продукти са ориентирани към осигуряването на оптимални решения за комуникацията на клиентите. Без значение от големината и дейността на компанията Ви, от първостепенно значение за успешната работа в корпоративна среда е отличният синхрон между отделните телекомуникационни компоненти, който гарантирано ще бъде осигурен ако се възполвате от иноватовните ни решения за избор на качествени телефонни централи, устройства за gsm gateway, услуги за ip телефония - IP телефон и т.н.
Печелившият подход в бизнеса и бъдещите изисквания за разрастването му са пряко свързани с адаптирането към динамичните промени в предаването, приемането и обработката на информация. В тази връзка изборът на подходяща, за конкретните нужди, система за телекомуникация - телефонна централа е от изключително значение за конкурентоспособността в съвременната бизнес среда.
Посредством използването на телефонни централи от висок клас подържащи широк набор от функции, като - редуване на линиите, конферентна връзка, пренасочване на обажданията, централен телефонен указател, check in и check out, интегрирани гласови приложения и др., освен значителното повишане на ефективността в работата, ще бъде налице и пълна прозрачност при комуникациите на фирмата - вече наложило се, (и невъзможно за изпълнение без наличието на телефонна централа !) като задължително изискване в големите световни компании.
Влизайки в страницата "Продукти" ще може детайлно да се запознаете с предлаганите от фирмата ни комплексно оборудване за кол център , модели телефонни централи, gsm gateway, телефонни апарати, gsm контролери и много други. В страниците на отделните продукти - примерно за моделите телефонни централи, освен снимковият материал и основната информация за конкретната телефонна централа, може да бъде изтеглен и файл с подробно описание на функциите и таблици за капацитети им.

Вход или Регистрация