SEO Content GSM гейтуеи - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu
Телефонни централи, Телефонни апарати, GSM гейтуеи, Дорфони, GSM Key

Content

SEO Content GSM гейтуеи

Във връзка с оптимизирането на разходите за разговори с мобилни телефони и отчитайки естествената тенденция за увеличаването им , за момента GSM Gateway е най-достъпната и разпространена алтернатива за бизнеса и некормесиалните частни или обществените организации.

От появата на първите мобилни телефони до настоящият момент реално е изминало прекалено малко време , но за темповете на съвременното развитие на телекомуникациите , този период практически е огромен.

Отчитайки все по-голямата нужда от разширяване на възможностите за комуникации в компаниите и нарастващите за това разходи е съвсем логично да се търсят евтини и практични решения , едно от които безспорно е използването на GSM Gateway , като основен елемент от едно съвременно оборудване за кол център .

GSM Gateway представлява устройство , което като цяло се състои от два основни модула :

Първият задължителен компонент при GSM Gateway е устройство изпълняващо ролята на мобилен (GSM) телефон (или директно GSM Телефон) с 1 или повече СИМ карти в зависимост от броя на едновременно подържаните линии при многоканалните GSM Gateway устройства.

Второто задължително условие за GSM Gateway е осигуряването на свързването + интерфейс на това устройство (или мобилният телефон) с друго телекомуникационно оборудване , което би могло да бъде - обикновен телефонен апарат , телефонна централа или мрежово оборудване - IP.

Необходимо е конкретните характеристики на използваните устройства за GSM Gateway да бъдат съобразени с текущите нужди за обем на телекомуникациите и изполваният интерфейс. В устройството изпълняващо функцията на GSM телефон се поставя сим карта(и) , на предпочитан мобилен оператор , след което това устройство се свързва с другото телекомуникациооно оборудване , на което се настройват правила за пренасочване на мобилният оператор, който използваме посредством гейт.

Като резултат получаваме за разговорите си не цена по външна тарифа с примерно 30 секундно закръгление , а цена по тарифа за разговорите във вътрешната мрежа на мобилният оператор с неговото секундно тарифиране. Финансовият ефект от използването на GSM Gateway дори в най-елементарният му вид с 1 сим карта и свързването и с интерфейс към външно устройство, дори за неголям брой разговори може да бъде значителен.

Примерно за средно 1 час на ден телефония при сегашните (усреднени) цени на мобилните ни оператори , отчитайки и разликите от стъпките за секундно тарифиране, които при голям брой разговори , съвсем не са невинен разход , ползването на GSM Gateway би ни спестило грубо около 1000 лв. за година.

Освен основният плюс при използването на GSM Gateway свързан конкретно с значителното намаляване на разходите при разговори от разговори от стационарни към мобилни телефони на клиенти или служители (при служителите и обратните разговори) , GSM Gateway активно се ползва за организирането на многоканални линии , включване на филиали , вкл. и в друг град , на компанията към обща телефонна мрежа , създаване на резервни канали за телекомуникация , SMS известявания или маркетинг и др. Има цели сфери в бизнеса и услугите , които са напълно обвързани с използването на GSM Gateway устройства за телекомуникация , като - куриерските фирми , банките , застрахователните компании , такситата и др.

Как работим?

Поддръжка и сервиз

Пълна техническа поддръжка, администриране и обслужване на телефонни централи от различни производители ...
Platan
Mitel LogoAAstra
Geka Telecom
Alpha Tech
Teledex
Telematrix
Logo Yealink

Теленова ООД

Създадена през 2003г., от технически и търговски специалисти с висока квалификация и дългогодишен опит в телекомуникациите и информационните технологии, Теленова ООД е ориентирана към предоставяне на ефективни решения при изграждане на конвенционални, хибридни и IP телекомуникационни системи - телефонни централи.
Дейноста на Теленова ООД основно е насочена към внос, дистрибуция, продажба, инсталиране и техническа поддръжка на телефонни централи (и аксесоари към тях), GSM gateway, хотелски телефонни апарати и към проектиране, изграждане и техническа поддръжка на структурни кабелни системи, телефонни инсталации и компютърни мрежи.
Предлаганите телефонни централи от Теленова, както и цялата ни гама продукти са ориентирани към осигуряването на оптимални решения за комуникацията на клиентите. Без значение от големината и дейността на компанията Ви, от първостепенно значение за успешната работа в корпоративна среда е отличният синхрон между отделните телекомуникационни компоненти, който гарантирано ще бъде осигурен ако се възполвате от иноватовните ни решения за избор на качествени телефонни централи, устройства за gsm gateway, услуги за ip телефония - IP телефон и т.н.
Печелившият подход в бизнеса и бъдещите изисквания за разрастването му са пряко свързани с адаптирането към динамичните промени в предаването, приемането и обработката на информация. В тази връзка изборът на подходяща, за конкретните нужди, система за телекомуникация - телефонна централа е от изключително значение за конкурентоспособността в съвременната бизнес среда.
Посредством използването на телефонни централи от висок клас подържащи широк набор от функции, като - редуване на линиите, конферентна връзка, пренасочване на обажданията, централен телефонен указател, check in и check out, интегрирани гласови приложения и др., освен значителното повишане на ефективността в работата, ще бъде налице и пълна прозрачност при комуникациите на фирмата - вече наложило се, (и невъзможно за изпълнение без наличието на телефонна централа !) като задължително изискване в големите световни компании.
Влизайки в страницата "Продукти" ще може детайлно да се запознаете с предлаганите от фирмата ни комплексно оборудване за кол център , модели телефонни централи, gsm gateway, телефонни апарати, gsm контролери и много други. В страниците на отделните продукти - примерно за моделите телефонни централи, освен снимковият материал и основната информация за конкретната телефонна централа, може да бъде изтеглен и файл с подробно описание на функциите и таблици за капацитети им. От 2020 г. успешно предлагаме и облачни решения - в случай, че клиентите не искат да инвестират в материални активи.

Вход или Регистрация