Оборудване за кол център - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu
Телефонни централи, Телефонни апарати, GSM гейтуеи, Дорфони, GSM Key

Content

Оборудване за кол център

Осигурете си кол център оборудван оптималното за бизнеса Ви

На всяка една компания желаеща да създаде за нуждите си кол център , се налага да реши въпроса за най-подходящият за дейността й вариант за техническо оборудване за кол център свързан с минимални разходи по комуникациите , като разбира се е осигурена и необходимата ефективност.

Изборът за оборудване за кол център е много голям. Водещите производители на телекомуникационна техника , чиито продукти основно дистрибутира ТелеНова , предлагат разнобразни решения за хардуера и програмното осигуряване на кол центрове. При всички случаи целта при оборудването за бъдещият кол център да бъде подбран оптимален вариант за хардуерната и софтуерните му части , което да осигури безаварийна комуникация от високо качество.

Техниката обезпечаваща цялостното оборудване за кол център

в общият случай се състои от :

- VoIP (Voice Over IP) Gateway представляващи оборудване необходимо да осигури на кол центъра комуникация по технологията на IP телефон и взаимодействието на телефонната мрежа с VoIP мрежата. В зависимост от производителя предлаганите решения за gateway имат различни капацитети , платформи за телефонна централа и начини за включване към телефонната мрежа. Gateway системата преобразува сигналите (DTMF сигнали , факс сигнали и номера) и осъществява преобразуване на речевата информация , установявайки връзка с набраните абонати или външни gateway устройства.

- Сървър(и) се използва , като част от оборудването за кол център свързано с програмното му обезпечаване.Програмното обезпечение за работата на кол центъра трябва да бъде максимално съобразено с изискванията за осъществяване на комуникациите от него.

- USB Телефонни апарати са необходими , като оборудване за кол център в частта по осигуряването на гласова връзка с абонатите.Те , като цяло могат да заменят слушалките и микрофона , обикновено се ползват (свързайки ги с компютър) за осигуряване на удобство при използването на софтуера за комуникация. Почти всички от предлаганите модели на USB телефони имат вградена звукова карта , което позволява да бъдат ползвани на компютри , които нямата такава.

- Телефонни гарнитури (hands free устройства) закрепени на главата или дрехите на операторите , позволяващи ръцете им да останат свободни и също да защитят слуха им от странични шумове. В голяма степен точно от качеството на ползваните hands free устройства , като задължителен елемент от комплексното оборудване за кол център зависи и чистотата на връзката при комуникациите.

- Компютър(и)

От съвместимостта и характеристиките на отделните компоненти за оборудване на кол център и разбира се производетелят им , зависи ефективната му работа и разходите за купуването настройването и последващата му подръжка.

ТЕЛЕНОВА предлага много широк спектър от висококачествени , съобразени с конкретните изисквания , решения за цялостно оборудване за кол център. В секцията продукти ще намерите едно от най-разнообразните предлагания на пазара ни на подходяща техника.

Може да разчитате разбира се и на напълно безплатно професионална консултация за оптималният избор за оборудването на кол център в зависимост от нуждите и вида на бизнеса Ви !

Как работим?

Поддръжка и сервиз

Пълна техническа поддръжка, администриране и обслужване на телефонни централи от различни производители ...
Platan
Mitel LogoAAstra
Geka Telecom
Alpha Tech
Teledex
Telematrix
Logo Yealink

Теленова ООД

Създадена през 2003г., от технически и търговски специалисти с висока квалификация и дългогодишен опит в телекомуникациите и информационните технологии, Теленова ООД е ориентирана към предоставяне на ефективни решения при изграждане на конвенционални, хибридни и IP телекомуникационни системи - телефонни централи.
Дейноста на Теленова ООД основно е насочена към внос, дистрибуция, продажба, инсталиране и техническа поддръжка на телефонни централи (и аксесоари към тях), GSM gateway, хотелски телефонни апарати и към проектиране, изграждане и техническа поддръжка на структурни кабелни системи, телефонни инсталации и компютърни мрежи.
Предлаганите телефонни централи от Теленова, както и цялата ни гама продукти са ориентирани към осигуряването на оптимални решения за комуникацията на клиентите. Без значение от големината и дейността на компанията Ви, от първостепенно значение за успешната работа в корпоративна среда е отличният синхрон между отделните телекомуникационни компоненти, който гарантирано ще бъде осигурен ако се възполвате от иноватовните ни решения за избор на качествени телефонни централи, устройства за gsm gateway, услуги за ip телефония - IP телефон и т.н.
Печелившият подход в бизнеса и бъдещите изисквания за разрастването му са пряко свързани с адаптирането към динамичните промени в предаването, приемането и обработката на информация. В тази връзка изборът на подходяща, за конкретните нужди, система за телекомуникация - телефонна централа е от изключително значение за конкурентоспособността в съвременната бизнес среда.
Посредством използването на телефонни централи от висок клас подържащи широк набор от функции, като - редуване на линиите, конферентна връзка, пренасочване на обажданията, централен телефонен указател, check in и check out, интегрирани гласови приложения и др., освен значителното повишане на ефективността в работата, ще бъде налице и пълна прозрачност при комуникациите на фирмата - вече наложило се, (и невъзможно за изпълнение без наличието на телефонна централа !) като задължително изискване в големите световни компании.
Влизайки в страницата "Продукти" ще може детайлно да се запознаете с предлаганите от фирмата ни комплексно оборудване за кол център , модели телефонни централи, gsm gateway, телефонни апарати, gsm контролери и много други. В страниците на отделните продукти - примерно за моделите телефонни централи, освен снимковият материал и основната информация за конкретната телефонна централа, може да бъде изтеглен и файл с подробно описание на функциите и таблици за капацитети им.

Вход или Регистрация