ISO 27001 - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu

Content

Breadcrumb

През 2012г. по договор с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Теленова ООД успешно изпълни проект 3MC-02-114/01.06.2011 г. за въвеждане на “Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех”. Проекта се изпълни с подкрепата на оперативна програма “Развитие на конкуренто- способността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Целта на проекта е предоставяне на качествена и сигурна услуга, а посредством това повишаване на конкурентноспособноста на фирмата на вътрешния и европейския пазар.

Теленова ООД - ISO 27001

Вход или Регистрация