Комуникациите на „Военното НДК“! - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu

Content

Breadcrumb

Комуникациите на „Военното НДК“!

В началото на тази седмица приключи сагата с т.нар. „Военно НДК“, което приютява вече Софийска Районна Прокуратура (СРП) и наказателното отделение на Софийски Районен Съд (СРС). Двете институции са свързани неразривно освен с работата си и с факта, че комуникациите им са изградени от Теленова ООД. В края на 2008 г. спечелихме обществената поръчка за СРС – 3 централи NeXspan, производство на EADS Telecom (сега Mitel) за 3-те сгради на ведомството на бул. „Драган Цанков“ 6, бул. „Цар Борис III“ 34, бул. „П. Евтимий“ 2. Системите бяха свързани в IP „мултисайт“ и работеха като единна такава. Сега централата от бул. „Драган Цанков“ 6 бе преместена в новата сграда, като капацитетът й бе разширен. Така вече 9 години тази качествена техника служи безотказно на собствениците си, а сега, с малки инвестиции беше разширена и преместена на новото място.
СРП ползваше досега комуникациите на СРС на бул. „Драган Цанков“ 6 и затова в края на 2016 г. обявиха обществена поръчка за своя собствена комуникационна система за новата сграда. Тази поръчка отново бе спечелена от Теленова ООД, като този път доставихме и пуснахме в експлоатация централа Libra на полския производител Platan. Доставките и монтажа бяха извършени навреме и софийските районни прокурори вече ползват новата си придобивка. Тя пък е свързана напречно по IP с централата на СРС, така че двете институции да не плащат за разговорите помежду си.

Вход или Регистрация