Оборудване за кол център - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu

Content

Breadcrumb

Оборудване за кол център

Осигурете си кол център оборудван оптималното за бизнеса Ви

На всяка една компания желаеща да създаде за нуждите си кол център , се налага да реши въпроса за най-подходящият за дейността й вариант за техническо оборудване за кол център свързан с минимални разходи по комуникациите , като разбира се е осигурена и необходимата ефективност.

Изборът за оборудване за кол център е много голям. Водещите производители на телекомуникационна техника , чиито продукти основно дистрибутира ТелеНова , предлагат разнобразни решения за хардуера и програмното осигуряване на кол центрове. При всички случаи целта при оборудването за бъдещият кол център да бъде подбран оптимален вариант за хардуерната и софтуерните му части , което да осигури безаварийна комуникация от високо качество.

Техниката обезпечаваща цялостното оборудване за кол център

в общият случай се състои от :

- VoIP (Voice Over IP) Gateway представляващи оборудване необходимо да осигури на кол центъра комуникация по технологията на IP телефон и взаимодействието на телефонната мрежа с VoIP мрежата. В зависимост от производителя предлаганите решения за gateway имат различни капацитети , платформи за телефонна централа и начини за включване към телефонната мрежа. Gateway системата преобразува сигналите (DTMF сигнали , факс сигнали и номера) и осъществява преобразуване на речевата информация , установявайки връзка с набраните абонати или външни gateway устройства.

- Сървър(и) се използва , като част от оборудването за кол център свързано с програмното му обезпечаване.Програмното обезпечение за работата на кол центъра трябва да бъде максимално съобразено с изискванията за осъществяване на комуникациите от него.

- USB Телефонни апарати са необходими , като оборудване за кол център в частта по осигуряването на гласова връзка с абонатите.Те , като цяло могат да заменят слушалките и микрофона , обикновено се ползват (свързайки ги с компютър) за осигуряване на удобство при използването на софтуера за комуникация. Почти всички от предлаганите модели на USB телефони имат вградена звукова карта , което позволява да бъдат ползвани на компютри , които нямата такава.

- Телефонни гарнитури (hands free устройства) закрепени на главата или дрехите на операторите , позволяващи ръцете им да останат свободни и също да защитят слуха им от странични шумове. В голяма степен точно от качеството на ползваните hands free устройства , като задължителен елемент от комплексното оборудване за кол център зависи и чистотата на връзката при комуникациите.

- Компютър(и)

От съвместимостта и характеристиките на отделните компоненти за оборудване на кол център и разбира се производетелят им , зависи ефективната му работа и разходите за купуването настройването и последващата му подръжка.

ТЕЛЕНОВА предлага много широк спектър от висококачествени , съобразени с конкретните изисквания , решения за цялостно оборудване за кол център. В секцията продукти ще намерите едно от най-разнообразните предлагания на пазара ни на подходяща техника.

Може да разчитате разбира се и на напълно безплатно професионална консултация за оптималният избор за оборудването на кол център в зависимост от нуждите и вида на бизнеса Ви !

Вход или Регистрация