Нова модерна телефонна централа в КРС - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu

Content

Breadcrumb

Нова модерна телефонна централа в КРС

Фирма Теленова ООД беше избрана от Комисията за регулиране на съобщенията сред многобройни конкуренти за изпълнител на обществена поръчка за доставка и монтаж на учрежденска автоматична телефонна централа за нуждите на КРС. В договорения срок (края на месец април 2014г.) техническите специалисти на фирмата проектираха и пуснаха в експлоатация Aastra базирана корпоративна система от IP телефонни централи за безплатни комуникации между над 220 абоната от всички офиси на КРС в България – София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново и Враца. Благодарение на тази функционалност, както и на директната свързаност на системата към фиксирната телефонна мрежа по SIP трънк и към мобилните телефонни мрежи през GSM гейтове, КРС ще реализира ежемесечно съществена икономия от средства за телекомуникационни услуги.

Вход или Регистрация